Уважаеми съграждани,

Във връзка с условията на извънредна ситуация в страната и тревожност сред обществеността, на тел.: 0884 301 016 можете да получите психологическа подкрепа и консултация при емоционални последствия от социалната изолация и повишеното ниво на стрес. Обаждания ще се приемат от 09.00 ч. до 17.30 ч. (в работни дни) от специалисти в Центъра за обществена подкрепа в гр. Пирдоп.