MZ logo

Заповед РД-01-677/ 25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването, с която се въвеждат временни противоепидемични мерки, считано от 23.30 ч. на 27.11.2020 г. до 21.12.2020 г.