Cez logo2ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности,  свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла,  подмяна на електромери,  ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение,  присъединяване на клиенти,  кастрене,  профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 18 - 22 януари 2021 г., включително: 

ОБЩИНА ПИРДОП

На 19.01.2021 г.  /13:00 - 15:00 ч. / -  Пирдоп:   Александър Стамболийски  8, 20, 13, 12, 16, 14, 9, 10, 22, 6, 7, 18, 11,  Бузола  10, 2, 1, 5, 4, 6, 8, 12, 14,  Евстати Иванов  4, 7, 1, 2, 10, 5,  Златьовица  5, 1, 2,  Калето  15, 3, 6, 11, 5, 1, 12, 4, 10, 13, 7, 8,  Капитан Баторски  7, 10, 8, 6, 5, 2,  Манджерин  2, 4, 3, 5, 1,  Методи Стоянов  34, 30,  Павел Загоров  3, 7, 5, 1,  Славци  19, 26, 17, 20, 16, 18, 8, 7, 15, 12, 4, 14, 11, 9, 24,  Стефан Стамболов  5, 20, 28, 2а, 11, 31, 15, 2, 16, 9, 17, 6, 30, 26, 24, 4, 7, 8, 22, 3, 10, 14, 11а, 12,  Христо Ясенов  3,  Цар Освободител  41, 39

На 20.01.2021 г.  /13:00 - 15:00 ч. / -  Пирдоп:   Васил Левски  34, 23, 27, 38, 28, 21, 32, 36, 31, 25,  Генерал Паприков  2a,  Георги Бенковски  7 А, 11, 13, 7, 5, 6, 9, 2, 1, 3,  Димитър Ненов  3, 9 А, 1, 9, 17, 13, 15, 7, 11,  Княз Борис І  40, 36, 32 А, 37, 33, 50, 21, 39 Б, 27, 39 А, 38, 23, 43, 28, 32, 42, 30, 46, 29, 48, 31, 34, 44, 35, 25, 41,  Лука Х. Павлов  1,  Никола Петков  13, 17, 2, 19, 15, 10, 11, 3, 5, 6, 6 А, 1, 9, 8, 7, 4,  Райна Княгиня  14, 4, 3, 10, 17, 1, 23, 8, 9, 21, 18, 13, 6, 5, 8 А, 7, 15, 16, 19, 2, 11, 12,  Сергей Румянцев  4, 60

На 18.01.2021 г.  /13:00 - 15:00 ч. / -  Пирдоп:   Извън Регулация  ,  Княз Момчил Пирдопски  36а, 20, 12, 40, 24, 30, 37, 29, 31, 14, 3, 15, 50, 22, 28, 32, 35, 15а, 21, 36, 26, 34, 18, 46, 16, 25, 38, 19, 33, 23, 39, 17, 48,  Манджерин  25, 3, 27,  Местност Дадола  ,  Сергей Румянцев  67, 65, 63, 57, 56, 61, 69, 59, 60, 71, 58, 55,  Стоян Х. Петров  1, 2, 12, 18, 3,  Тиньовец  11, 2, 8, 16, 4, 7, 17, 15, 22, 9, 12, 1, 10, 18, 5, 13, 2 А, 6, 19б, 14, 19а, 3, 20,  Тополница  20, 21,  Христо Тотов  7, 9, 5, 3, 4, 2, 1,  Цар Освободител  9, 1б, 13, 1а, 3, 11, 5, 15, 7,  Царьов Кладенец  15, 14, 4, 18, 5, 19, 17, 21, 20, 10, 13, 6, 16, 3, 1, 11, 22, 7, 9, 24, 2

Подробна информация за засегнатите райони можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на www.cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването и за очакваното време за възстановяване му. Освен посочените по-горе срокове, с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности, се налагат кратковременни оперативни превключвания на електрозахранването, чиято продължителност е под 5 минути.

Източник: Пресцентър на „ЧЕЗ България“ ЕАД