Prebroqvane 2021 450рх

 

Списък на одобрените и неодобрените кандидати за позиции „контрольор“, „преброител“, „придружител“, „резервен контрольор“ и „резервен преброител“ за Преброяване 2021 в община Пирдоп (свали файл)