Заповед на директора на ОД "Земеделие" София област и карта на масивите за ползване по чл. 37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2021 г., за землището на Пирдоп, община Пирдоп.

Заповед

Карта


Заповед на директора на ОД "Земеделие" София област и карта на масивите за ползване по чл. 37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2021 г., за землището на Душанци, община Пирдоп.

Заповед

Карта