Заповед №625/21.12.2020 г. на кмета на община Пирдоп, относно предоставяне за ползване на земеделски земи по чл.37в от ЗСПЗЗ