Уважаеми жители на община Пирдоп,

Във връзка със зачестилите случаи с отдаване под наем на стаи и апартаменти на командировани лица, Ви уведомяваме, че този вид услуги се извършват само в регистрирани обекти. Съгласно чл.206, ал.1 от Закона за туризма на лице, което предоставя туристически услуги в нерегистриран туристически обект, се налага глоба в размер от 500 лв. до 5000 лв., съответно имуществена санкция в размер от 1000 лв. до 10000 лв.

В срок до 01.03.2021 г. всички, които отдават квартири под наем, следва да ги регистрират по Закона за туризма. След обявената дата ще бъдат извършвани регулярни проверки за неспазване разпоредбите на Закона, както и на обекти, декларирани като неизползвани имоти с намалена такса „Битови отпадъци“. Нарушителите ще бъдат санкционирани.

Лицата, които извършват дейност съгласно чл.113, ал.2 от Закона за туризма - предоставяне на места за настаняване клас "В" (стаи за гости или апартаменти за гости), следва да регистрират обекта, в който ще упражняват дейността, пред Кмета на Община Пирдоп.

Необходимите документи за регистрация са следните:

  • Заявление-декларация за регистриране за упражняване на дейност хотелиерство в места за настаняване клас „В“ - стая за гости или апартамент за гости;
  • Копие от документа за ползване на обекта, ако същият не е собствен и не подлежи на вписване.
  • Изрично пълномощно в оригинал, когато се подава от пълномощник.
  • Документ за платена такса за регистрация по Тарифа на таксите съгласно чл.69 от Закона за туризма - 10 лв./легло в стая за гости или апартамент за гости.
  • Други - при необходимост.
Attachments:
Download this file (declaraciq_zaqvlenie.doc)Заявление-декларация[Заявление-декларация]551 kB