Публикувано на 07.04.2022 г.

БЮДЖЕТ 2022 г.


РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ
Първоначален план за периода 2022 г. (свали файл)