ДОКЛАД ОТ АНГЕЛ ГЕРОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ПИРДОП (изтегли файл)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1: ОТЧЕТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СОБСТВЕНИТЕ ПРИХОДИ НА ОБЩИНА ПИРДОП КЪМ 31.12.2022 г. (изтегли файл)

ПРИЛОЖЕНИЕ №2: ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ПИРДОП КЪМ 31.12.2022 г. (изтегли файл)

ПРИЛОЖЕНИЕ №3: ОТЧЕТ КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ КЪМ 31.12.2022 г. (изтегли файл)

ПРИЛОЖЕНИЕ №4: ОТЧЕТ РЕМОНТИ 31.12.2022 г. (изтегли файл)

ПРИЛОЖЕНИЕ №5: РАЗЧЕТ ОТЧЕТ за приходите и разходите в спец. звено УОСОбГ от 01.01.2022 г. - 31.12.2022 г. (изтегли файл)

ПРИЛОЖЕНИЕ №6: КУЛТУРЕН И ПРАЗНИЧЕН КАЛЕНДАР ‘2020 - ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2022 г. (изтегли файл)

ПРИЛОЖЕНИЕ №7А: Разчет на сметките от ЕС за 2022 г. от Национален фонд (изтегли файл)

ПРИЛОЖЕНИЕ №7Б: Разчет на сметките от ЕС за трансгранично сътрудничество 2022 г. (изтегли файл)