БЮДЖЕТ 2024 г.


РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ
Първоначален план за периода 2024 г. (свали файл)