04.08.2023 г. - Покана за публично обсъждане на проекта на бюджет на Община Пирдоп за 2023 г.

06.07.2023 г. - Покана за Покана за публично обсъждане на Отчет на Бюджет 2022 г. (изтегли файл)

14.03.2022 г. - Покана за публично обсъждане на проекта на бюджет на Община Пирдоп за 2022 г.


08.06.2022 г. - Покана за публично обсъждане на Отчет на Бюджет 2021 г. (изтегли файл)

14.03.2022 г. - Покана за обществено обсъждане на проекто-бюджета за 2022 г. (изтегли файл)


22.12.2020 г. - Покана за обществено обсъждане на проекто-бюджета за 2021 г. (изтегли файл)

30.06.2020 г. - Покана за публично обсъждане на Отчет на Бюджет 2019 г. (изтегли файл)

19.03.2018 г. - Покана за публично обсъждане на Бюджет 2017 г. - (изтегли файл)

03.04.2017 г. - Покана за публично обсъждане на Бюджет 2016 г. - (изтегли файл)