2018 г. - Отчет на бюджет

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ПИРДОП ЗА 2018 г. 


ДОКЛАД ОТ АНГЕЛ ПЕНЧОВ ГЕРОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ПИРДОП (изтегли файл)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1: ОТЧЕТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СОБСТВЕНИТЕ ПРИХОДИ НА ОБЩИНА ПИРДОП КЪМ 31.12.2018 г. (изтегли файл)

ПРИЛОЖЕНИЕ №2: ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ПИРДОП КЪМ 31.12.2018 г. (изтегли файл)

ПРИЛОЖЕНИЕ №3: ОТЧЕТ КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ КЪМ 31.12.2018 г. (изтегли файл)

ПРИЛОЖЕНИЕ №4: ОТЧЕТ РЕМОНТИ 31.12.2018 г. (изтегли файл)

ПРИЛОЖЕНИЕ №5: РАЗЧЕТ ОТЧЕТ за приходите и разходите в спец. звено УОСОбГ от 01.01.2018 г. - 31.12.2018 г. (изтегли файл)

ПРИЛОЖЕНИЕ №6: КУЛТУРЕН И ПРАЗНИЧЕН КАЛЕНДАР ‘2018 - ОТЧЕТ КЪМ  31.12.2018 г. (изтегли файл)

ПРИЛОЖЕНИЕ №7А: ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2018 г. на Разчет на сметките от ЕС за  2018 г. от Разплащателна агенция (изтегли файл)

ПРИЛОЖЕНИЕ №7Б: ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2018 г. на Разчет на сметките от ЕС за 2018 г. от Национален фонд (изтегли файл)

ПРИЛОЖЕНИЕ №7В: ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2018 г. на Разчет на сметките от ЕС за трансгранично сътрудничество 2018 г. (изтегли файл)

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ (изтегли файл)Дата на публикуване: 2019-05-30