ТЕОДОРА ЧОЛАКОВА - чл.35, ал.1, т.2

* Личните данни са заличени на основание чл.2, ал.1 от ЗЗЛД


ПРИЛОЖЕНИЯ:

Attachments:
Download this file (Registar_podadeni_deklaracii_2023.pdf)REGISTAR_PODADENI_DEKLARACII[РЕГИСТЪР НА ПОДАДЕНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.35 АЛ.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО В ОБЩИНА ПИРДОП за 2023 ГОДИНА]185 kB
Download this file (Spisak_nepodali_deklaracii_2023.pdf)SPISAK_NEPODADENI_V_SROK[СПИСЪК НА ЗАДЪЛЖЕНИТЕ ЛИЦА, НЕПОДАЛИ В СРОК ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1, Т. 2 ПРЕЗ 2023 Г. В ОБЩИНА ПИРДОП]72 kB