23.08.2021 г. / 11.15 ч.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка


03.01.2020 г. / 15.20 ч.

Договор


06.12.2019 г. / 11.18 ч.

Протокол №2

Протокол №3

Решение


27.11.2019 г. / 10.30 ч.

Съобщение за отваряне на ценови предложения


20.11.2019 г. / 10.30 ч.

Протокол


25.10.2019 г. / 13.35 ч.

Решение за откриване на процедура

Обявление за поръчка

Документация за участие

ЕЕДОП

Образци

Техническа спецификация