23.08.2021 г. / 15.00 ч.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (свали файл)


16.12.2019 г. /11.20 ч.

Договор


28.10.2019 г. / 15.00 ч.

Протокол №1

Протокол №2

Решение


01.10.2019 г. / 09.00 ч.

Съобщение за отваряне на ценови предложения


30.07.2019 г. / 11.00 ч.

Решение за откриване на процедура

Обявление за поръчка

ЕЕДОП

Документация

Образци

КСС и технически проект

Методика

Техническа спецификация

Проект на договор