Доставка на плодове и зеленчуци, мляко и млечни пр

08.05.2019 г. - Обявление за набирането на предложения за доставка на плодове и зеленчуци, мляко и млечни продукти по схема "Училищно мляко" и "училищен плод" (свали файл)