Изготвяне на работен проект за реконструкция и рех

Договор № 35/28.04.2016 г. - "Изготвяне на работен проект за реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа от регулацията на с. Душанци, Община Пирдоп, Област София