ЗАПОВЕДИ

Заповед №315/05.07.2021 г., относно създаване на организация за осигуряване на нормална обстановка в Общината по време на предизборната кампания, в изборния ден и до окончателното обявяване на резултатите от изборите.

Заповед №294/24.06.2021 г. относно определяне на секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или затруднения в придвижването.

Заповед №278/17.06.2021 г., относно образуване на секция за гласуване с подвижна избирателна кутия за гласуване на избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборното помещение.

Заповед №265/09.06.2021 г., относно определяне на места за поставяне на агитационни материали за изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

Заповед №231/20.05.2021 г., относно образуване на избирателни секции за изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г., на територията на община Пирдоп и утвърждаване на тяхната номерация, обхват и адрес, съгласно Приложението, което е неразделна част от настоящата заповед.

Заповед №230/20.05.2021 г., относно определяне на местата за обявяване на избирателните списъци за изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г. на територията на община Пирдоп.


 СЪОБЩЕНИЯ И ОБЯВИ

24.06.2021 г. - РЕШЕНИЕ №55 - НС на РИК София Област - относно назначаване съставите на секционните избирателни комисии и утвърждаване на списъците с резервните членове в община Пирдоп за провеждане на изборите за народни представители на 11.07.2021 г.

21.06.2021 г. - Съобщение за провеждане на консултации за определяне съставите на ПСИК в Община Пирдоп за произвеждане изборите за народни представители на 11юли 2021 г. (свали файл)

31.05.2021 г. - Съобщение за провеждане на консултации за определяне съставите на СИК в Община Пирдоп за произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. (свали файл)


 ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. (чл.39, ал.1 ИК)

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за произвеждане на избори за народни представители на 11 юли 2021 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

СПРАВКИ В ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ

Справки в избирателните списъци може да направите в сайта на Главна дирекция “Гражданска регистрация и административно обслужване” към Министерство на регионалното развитие и благоустройството на адрес:  http://www.grao.bg/elections/
Чрез сайта може:
- Да се направи справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване.
- Да се подаде заявление за гласуване по настоящ адрес по електронен път. Тази услуга е достъпна след идентификация с електронен подпис и е предназначена както за гражданите, така и за общинските администрации.
- Да се информирате за секциите и местата на гласуване.


ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

910001 Подаване на заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес

910002 Подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия за избиратели с трайни увреждания (по чл. 37, ал. 1 и 2 от ИК)

910003 Подаване на заявление за вписване в избирателния списък в изборите за народни представители

910004 Подаване на заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък в изборите- 11 юли 2021 г. (по чл. 43, ал. 1, изр. 1 от ИК)

910005 Подаване на заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК (чл. 39, ал. 2 и 3 ИК);

910006 Подаване на заявление за издаване на удостоверение за гласуване на друго място в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.


РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ НА ЦИК

ВИДЕО КЛИПОВЕ:
Гласуване на хора с увреждания
,
Гласуване на избиратели поставени под карантина или изолация,
Гласуване с машина.

Симулатор Машинно гласуване

Плакат Гласуване с машина