ЗАПОВЕДИ

Заповед №529/28.09.2022 г. - относно определяне на време за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборния ден на 02.10.2022 г. (неделя) за изборите за народни представители, за избиратели с трайни увреждания на територията на община Пирдоп, които не им позволяват да гласуват в изборното помещение.

Заповед №516/23.09.2022 г. - относно определяне на секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или затруднения в придвижването.

Заповед №508/21.09.2022 г. - относно създаване на организация за осигуряване на нормална обстановка в Общината по време на предизборната кампания, в изборния ден и до окончателното обявяване на резултатите от изборите.

Заповед №482/08.09.2022 г. - относно образуване на секция за гласуване с подвижна избирателна кутия за гласуване на избиратели с трайни увреждания на територията на община Пирдоп, които не им позволяват да гласуват в изборното помещение.

Заповед №467/05.09.2022 г. - относно определяне на места за поставяне на агитационни материали за изборите за народни представители за Народно събрание на 02 октомври 2022 г.

Заповед №414/10.08.2022 г. - относно определяне на местата за обявяване на избирателните списъци за изборите за народни представители за Народно събрание на 02 октомври 2022 г. на територията на община Пирдоп.

Заповед №407/08.08.2022 г., относно образуване на избирателни секции за изборите за народни представители за Народно събрание на 02 октомври 2022 г., на територията на община Пирдоп и утвърждаване на тяхната номерация, обхват и адрес, съгласно Приложението, което е неразделна част от настоящата заповед.


СЪОБЩЕНИЯ И ОБЯВИ

07.09.2022 г. - Покана за провеждане на консултации за определяне съставите на ПСИК в Община Пирдоп за произвеждане изборите за народни представители за Народно събрание на 02 октомври 2022 г. (свали файл)

19.08.2022 г. - Покана за провеждане на консултации за определяне съставите на СИК в Община Пирдоп за произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 02 октомври 2022 г. (свали файл)


 ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. (чл.39, ал.1 ИК)

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за произвеждане на избори за народни представители на 2 октомври 2022 г. (по чл. 42, ал. 1 ИК)

 

СПРАВКИ В ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ

Справки в избирателните списъци може да направите в сайта на Главна дирекция “Гражданска регистрация и административно обслужване” към Министерство на регионалното развитие и благоустройството на адрес: http://www.grao.bg/elections/

Активна е възможността за проверка на избирателна секция чрез SMS, стационарен и мобилен телефон:

Чрез SMS: Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (A1, Yettel и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.

Чрез стационарен или мобилен телефон: Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.


 РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ НА ЦИК

Симулатор машинно гласуване 2 октомври 2022 г.

Как да гласуваш с машина – стъпка по стъпка

Анимирани клипове за гласуване по настоящ адрес, гласуване на избиратели с увреждания и гласуване с машина

Анимирани клипове за гласуване по настоящ адрес, гласуване на избиратели с увреждания и гласуване с машина – със субтитри

Радио клипове за гласуване по настоящ адрес, гласуване на избиратели с увреждания и гласуване с машина


 ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

910003 Подаване на заявление за вписване в избирателния списък в изборите на 2 октомври 2022 г.

910001 Подаване на заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

910002 Подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите на 2 октомври 2022 г.

910004 Подаване на заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък изборите на 2 октомври 2022 г.