300 250 1 tur

СЪОБЩЕНИЯ И ОБЯВИ

11.10.2023 г. - Във връзка с насрочените избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. напомняме, че на 14.10.2023 г. включително, изтича срокът за:
- подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия от избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение;
- подаване на заявление за гласуване по настоящ адрес.
Информираме заинтересованите лица, че в Общинска администрация - Пирдоп е организирано дежурство до 17,00 ч. на 14.10.202З г. (събота).

04.10.2023 г. - Покана за провеждане на консултации за определяне съставите на ПСИК на територията на Община Пирдоп във връзка с провеждане на изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г. (свали файл)

15.09.2023 г. - Покана за провеждане на консултации за определяне съставите на СИК на територията на Община Пирдоп във връзка с провеждане на изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г. (свали файл)

14.08.2023 г. - Покана за консултативна среща за определяне състава на Общинска избирателна комисия - Пирдоп (свали файл)


ЗАПОВЕДИ

Заповед №591/23.10.2023 г. - Относно: Определяне на време за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборния ден на 29 октомври 2023 г. за изборите за общински съветници и кметове, за избиратели с трайни увреждания на територията на община Пирдоп, които не им позволяват да гласуват в изборното помещение.

Заповед №590/23.10.2023 г. - Относно: Създаване на организация за осигуряване на нормална обстановка на територията на община Пирдоп по време на предизборната кампания, в изборния ден и до окончателното обявяване на резултатите от изборите.

Заповед №568/11.10.2023 г. - Относно: Образуване на секция за гласуване с подвижна избирателна кутия за гласуване на избиратели с трайни увреждания (корекция на техническа грешка в Заповед №537/28.09.2023 г.).

Заповед №550/03.10.2023 г. - Относно: Определяне на секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или затруднения в придвижването.

Заповед №542/28.09.2023 г. - Относно: Определяне на места за поставяне на агитационни материали за изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г. на територията на община Пирдоп.

Заповед №537/28.09.2023 г. - Относно: Образуване на секция за гласуване с подвижна избирателна кутия за гласуване на избиратели с трайни увреждания на територията на община Пирдоп, които не им позволяват да гласуват в изборното помещение.

Заповед №497/31.08.2023 г. - Относно: Определяне на местата за обявяване на избирателните списъци за изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г. на територията на община Пирдоп.

Заповед №489/29.08.2023 г. - Относно: Образуване на избирателни секции за изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г. на територията на община Пирдоп и утвърждаване тяхната номерация, обхват и адрес, съгласно Приложението, което е неразделна част от настоящата заповед. 


ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 5 ноември 2023 г. (чл.39, ал.1 ИК)

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. (чл.39, ал.1 ИК)

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. (по чл. 42, ал. 1 ИК)

СПРАВКИ

Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" (ГД ГРАО) към Министерството на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. за всички избиратели български граждани.

Избирателите могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

  • През Интернет на адрес  https://www.grao.bg/elections/.
  • Чрез стационарен или мобилен телефон. Избира се 0800 1 4726 безплатно за цялата страна.

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес. Искането може да бъде направено чрез електронно заявление през интернет страницата на ГД ГРАО на адрес:  https://regna.grao.bg/ .

Адресната регистрация по настоящ адрес в съответното населено място трябва да е извършена най-малко 6 месеца преди изборния ден – 28.04.2023 г.

За общинските администрации, след идентификация с електронен подпис, сайтът https://www.grao.bg/elections/  предоставя възможност да обработят информацията за подадените до тях заявления за гласуване по настоящ адрес.

Също така, през сайта, общинските администрации могат да въвеждат данните за автоматизираното отпечатване на избирателните списъци  с гражданите на други държави-членки на ЕС (Избирателен списък част II)

Важно: Гражданите, подали заявление за гласуване по настоящ адрес, могат да направят справка за адреса на избирателната секция в данните от окончателните избирателни списъци за гласуване след 17.10.2023 г.


Кметства на територията на община Пирдоп,
в които ще се произвеждат избори за кметове на кметства

На изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г., на територията на община Пирдоп ще се произвеждат избори за кмет на кметство в следните населени места:

1. Кметство Душанци


  РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ НА ЦИК

  РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ НА БЪЛГАРСКИ ЖЕСТОВ ЕЗИК (БЖЕ)

 Телефон за връзка с преводачите на БЖЕ – Контактен център на Столична община: 0887 900 998 (viber/вайбър)

Посоченият телефонен номер е предназначен единствено за обслужване на хора с увреден слух,
чрез осъществяване на видео-жестов превод в работно време от понеделник до петък от 09:00-17:30 ч.

Работно време на Центъра за административно обслужване на Община Пирдоп, гр. Пирдоп, пл. "Тодор Влайков" №2, ет.1:
Понеделник - петък: 08:00 - 17:00 часа


ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

Идентификатор на услуга : 3305
 
Идентификатор на услуга : 3307
 
Идентификатор на услуга : 3306