Дата на публикуване: 29.08.2022 г.


Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността "Финансов контрольор" (свали файл)

Списък на недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността "Финансов контрольор" (свали файл)