Публикувано на 22.06.2020 г.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурси за държавен служител (свали файл)