Публикувано на 08.07.2020 г.

Списък на класираните кандидати от проведените конкурси за държавни служители в Общинска администрация - Пирдоп, гр. Пирдоп, обявени със Заповед 288/27.05.2020 г. (свали файл)