2019 - II-ри Национален литературен конкурс "Тодор

II-ри НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС ЗА МЛАДИ ТАЛАНТИ

„ТОДОР ВЛАЙКОВ"

През настоящата 2019 г. Община Пирдоп организира провеждането на второ издание на Националния литературен конкурс за млади таланти на името на Тодор Влайков, който беше учреден през 2017 г. по повод юбилейното XXV-то издание на кулнурните празници „Влайкови дни".

Конкурсът е за написване на разказ и обхваща две възрастови групи  - от V до VII клас и от VIII до XII клас. Жури от уважавани творци и филолози ще определи носителите на отличията. Победителите ще получат парични награди и грамоти. Срокът за изпращане на творбите е 30 април 2019 г.

Конкурсът има за цел да стимулира творческото мислене на младите хора от региона и страната и да ги възпитава в дух на родолюбие, гражданско отношение и в моралните ценности, характерни за Влайковото творчество.

Условия за участие и регламент: (изтегли файл)


ОБЩИНА ПИРДОП

ОБЯВЯВА ПРОВЕЖДАНЕТО НА

II-ри Национален литературен конкурс за млади таланти

„ТОДОР ВЛАЙКОВ"

 Конкурсът за написване на разказ е предназначен за ученици от V до XII клас от цялата страна и има за цел да привлече вниманието на младите хора към творчеството на Тодор Влайков.

Тема на конкурса: Свободна, но свързана с моралните ценности на съвременното българско общество в съпоставка с ценностната система на  Влайковите герои.

Условия за участие:

- в конкурса могат да участват деца и младежи от цялата страна;

- текстовете не трябва да са публикувани до момента.

Възрастови категории:

- от V до VII клас;

- от VIII до XII клас.

Регламент на конкурса:

- обем на творбите: до 3 стандартни машинописни страници (1800 знака, вкл. и интервалите), шрифт Times New Roman, размер на шрифта 14 пункта;

- официален  език  на конкурса: български език;

- всеки автор  може да представи до три творби;

- творби не се връщат;

- творбите се изпращат в запечатан плик, с надпис: „За II-ри Национален литературен конкурс за млади таланти „Тодор Влайков", с посочени три имена на ученика, учебно заведение, клас, населено място, адрес, телефон за връзка и e-mail на адрес: Община Пирдоп, гр. Пирдоп, пл. „Тодор Влайков" № 2;

- всички разходи за участието в конкурса, включително дневни и пътни по престоя им в Пирдоп по време на обявяване на наградените, са за сметка на авторите.

Оценяване:

- творбите ще бъдат оценявани от петчленно жури;

- журито се определя със Заповед на кмета на община Пирдоп;

- решенията си журито взема с тайно гласуване и обикновено мнозинство;

- решението на журито е окончателно и неоспоримо.

Критерии за оценка:

- оригиналност и творчески подход;

- езикова и стилистична култура;

- графическо оформяне на текста и спазен обем.

Срок за изпращане на творбите:

- до 30 април 2019 г. (важи датата на пощенското клеймо).

Награден фонд:

- Първа награда - 250 лв. и грамота 

- Втора награда - 100 лв. и грамота

- Трета награда -   50 лв. и грамота

Обявяване на резултатите и връчване на наградите:

Наградите ще бъдат обявени и връчени от кмета на община Пирдоп на 24 май по време на тържеството по повод Деня на славянската писменост и култура и закриването на  „Влайкови дни ‘2019".

Най-добрите разкази ще бъдат публикувани на сайта на община Пирдоп. С изпращането на творбата си, участникът дава изричното си съгласие тя да бъде публикувана в сайта на община Пирдоп.

За допълнителна информация: Вера Бойчева - зам.-кмет на община Пирдоп, тел. 07181 / 5242 в. 24