Материали за редовно заседание на Общински съвет - Пирдоп, което ще се проведе на 30.11.2017 г. (изтегли файл)