ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА ПИРДОП ЗА ПЕРИОДА 2021-2023 г.

в изпълнение на Областната стратегия за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация /2021- 2030/ (свали файл)