Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за уснавовяване на конфликт на интереси в Община Пирдоп (свали файл)