Техническо задание за изработване на Общ устройствен план на Община Пирдоп
Опорен план