Програма за управление и разпореждане с имотите и вещите - общинска собственост в Община Пирдоп през 2023 г.

Приложение №1

Приложение №1а

Приложение №2

Приложение №2а


Програма за управление и разпореждане с имотите и вещите - общинска собственост в Община Пирдоп през 2022 г.


Програма за управление и разпореждане с имотите и вещите - общинска собственост в Община Пирдоп през 2021 г.


Програма за управление и разпореждане с имотите и вещите - общинска собственост в Община Пирдоп през 2020 г.


Програма за управление и разпореждане с имотите и вещите - общинска собственост в Община Пирдоп през 2019 г.


Програма за управление и разпореждане с имотите и вещите - общинска собственост в Община Пирдоп през 2018 г.


Програма за управление и разпореждане с имотите и вещите - общинска собственост в Община Пирдоп през 2017 г.


Програма за управление и разпореждане с имотите и вещите - общинска собственост в Община Пирдоп през 2015 г.


Програма за управление и разпореждане с имотите и вещите - общинска собственост в Община Пирдоп през 2014 г.