Програма за енергийна ефективност на Община Пирдоп - 2024-2028 г. (свали файл)


Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Пирдоп - 2021-2023 г. (свали файл)


Програма за енергийна ефективност на Община Пирдоп - 2020-2023 г. (свали файл)


Програма за енергийна ефективност на Община Пирдоп - 2017-2019 г. (свали файл)


Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на територията на община Пирдоп - 2020-2029 г. (свали файл)

Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на територията на община Пирдоп - 2018-2020 г. (свали файл)