Адрес: гр. Пирдоп, ул."Цар Освободител"№97
Медицински център - Пирдоп
E mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Тел: 0884 301016

ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА - ПИРДОП

Център за обществена подкрепа - гр. Пирдоп (ЦОП) e общинска социална структура, предоставяща социални услуги, отговарящи в максимална степен на потребностите на местната общност, при спазване на всички нормативни изисквания. ЦОП обслужва деца и лица – жители на седемте общини в региона на Средногорието – Пирдоп, Златица, Челопеч, Чавдар, Мирково, Антон и Копривщица.

Център за обществена подкрепа - гр. Пирдоп е е разкрит през 2007 г.  чрез пилотен проект на Фондация «Толеранс» и община Пирдоп, с финансовата подкрепа на Посолството на Кралство Холандия. От 01.01.2008 г. започва да функционира като държавно делегирана дейност.

Според Закон за социалните услуги (в сила от 01.07.2020 г.), в Център за обществена подкрепа - гр. Пирдоп се предоставят следните видове социални услуги за деца и лица:

  • Специализирани социални услуги:

- Информиране и консултиране;
- Застъпничество и посредничество;
- Терапия и рехабилитация;
- Общностна работа;
- Обучение за придобиване на умения;

  • Общодостъпни социални услуги:

- Информиране, консултиране и обучение за реализиране на социални права и за развиване на умения;
- Мобилна превантивна общностна работа.

Потребители на социалната услуга могат да бъдат деца и лица в риск за живота, здравето, качеството на живот; проблемни взаимоотношения в семейството; пълнолетни лица в кризисна ситуация или преодоляване на последиците от такава и др. Специалистите извършват и дейности за подкрепа на семействата и близките на потребителите.

В процеса на  предоставяне на услугата се спазват принципите на конфиденциалност на споделената информация, уважение, зачитане правото на другия и свободният избор на потребителя, недискриминативно отношение, етичност и толерантност.

Екипът на  ЦОП - Пирдоп е висококвалифициран и непрекъснато надгражда професионалната си квалификация. Състои се от социални работници, психолози, логопеди, ръководител и технически сътрудник.

Центърът работи в тясно сътрудничество и взаимодействие с ОЗД/ДСП -  Пирдоп, ОЗД/ДСП - Елин Пелин, МКБППМН към общините, Учебни и Детски заведения в региона на Средногорието, Детска педагогическа стая - Пирдоп, Районен съд - Пирдоп, лични лекари, Медицински Център I - Пирдоп, МБАЛ - Пирдоп и др.

Изготвил: Елена Пушкарова
facebook 3 logo png transparent 2Ръководител ЦОП

Attachments:
Download this file (ЦОП-ново- презентация.pptx)Презентация на ЦОП-Пирдоп[Prezentation_COP_Pirdop]2319 kB