Адрес: гр. Пирдоп, ул."Цар Освободител"№97
Медицински център - Пирдоп
E mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Тел: 0884 301016

ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА НА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА

Центърът за обществена подкрепа работи като общинска социална структура и цели да повиши уменията и капацитета на семейната, училищната и обществена среда в община Пирдоп да се справят с трудностите и проблемите на децата и подрастващите в риск от насилие, изоставяне, липса на достатъчно грижа, отпадане от училище, както и да работи активно с деца с агресивно поведение.

В Центъра се предоставят услуги в следните направления:

Индивидуално и семейно консултиране и подкрепа;
Превенция на насилието и индивидуално консултиране;
Грижа и консултиране по време на бременността и в следродовия период и семейно планиране;
Превенция на отпадането от училище и подпомагане на деца с обучителни затруднения;
Превенция на агресивно поведение при децата и индивидуално консултиране;
Обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция.

За кого работят нашите програми?

Деца и подрастващи в риск от насилие, изоставяне, липса на достатъчно грижа, отпадане от училище и агресивно поведение на възраст между 7 и 18 години.
Семейства и близки на деца и подрастващи в риск .

По какви въпроси можете да се консултирате в Центъра?

Проблеми вкъщи;
Проблеми в училище;
Проблеми с връстниците;
Проблеми, свързани с избора на професия.

Кой работи в центъра?

По програмите на Центъра работи квалифициран екип, в състава на който се включват:

Психолози;
Социални работници;
Медицинска сестра.

За качеството на тяхната работа гарантира екип от професионалисти с дългогодишен опит в тази област:

Фамилен консултант;
Специалист по работа с групи;
Психотерапевт, специалист по индивидуална работа с клиенти.

Капацитетът на Центъра за един месец е 30 деца.

Можем ли да се доверим на професионалистите от Центъра?

Основен принцип в работата на екипа на Центъра е запазването на поверителността на информацията между клиент и професионалист.

С кого си сътрудничим?

Дирекция социално подпомагане - Пирдоп;
Отдел „Закрила на детето" - Пирдоп;
Детска педагогическа стая;
Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни;
Медицински център I - Пирдоп;
Училища в Пирдоп.

Центърът беше създаден през 2007 г. чрез пилотен проект на ФОНДАЦИЯ ТОЛЕРАНС и ОБЩИНА ПИРДОП, подкрепен от посолството на Кралство Холандия в България. От януари 2008 година общината получи средства от държавния бюджет, за да продължи да развива центъра.

Attachments:
Download this file (Presentation1 zop.ppt)Основна ипформация[Основна ипформация]618 kB
Download this file (Приемна грижа - Презентация.ppt)Приемна грижа в България[Приемна грижа в България]1389 kB