Loading...

Folder 2020

Toggle Заглавие
pdf Заповед №625/21.12.2020 г. - относно: Предоставяне за ползване на земеделски земи по чл.37в от ЗСПЗЗ ( pdf, 223 KB )
pdf Заповед №624/21.12.2020 г. - относно: Отдаване под наем на имоти - полски пътища, ПОС, в землището на гр. Пирдоп и в землището на с. Душанци ( pdf, 362 KB )
pdf Заповед №551/29.10.2020 г. - относно: Честота и график на обслужване на съдове за битови отпадъци и сметоизвозване за 2021 г. ( pdf, 127 KB )
pdf Заповед №547/23.10.2020 г. - относно: Определяне на задължителни мерки, с цел превенция на разпространението на COVID-19 и опазване здравето на населението ( pdf, 41 KB )
Image Заповед №273/21.05.2020 г. - Относно: Приемането на деца в ДГ „Пека и Карло Чоконяни" и филиали да започне от 26.05.2020 г. ... ( jpg, 478 KB )
pdf Заповед №235/10.04.2020 г. - Относно: Определяне на пожароопасен сезон в горските територии на община Пирдоп, считано от 01.04.2020 г. до 30.11.2020 г. ( pdf, 209 KB )
pdf Заповед №190/20.03.2020 г. - Относно: Въвеждане на вечерен час за непълнолетни лица на територията на община Пирдоп ( pdf, 41 KB )
pdf Заповед №172/13.03.2020 г. - Относно: отмяна на заповеди, издадени на 13.03.2020 г. ( pdf, 914 KB )
pdf Заповед №171/13.03.2020 г. - Относно: Задължителни мерки за превенция на разпространението на Корона вирус ( pdf, 70 KB )
pdf Заповед №170/13.03.2020 г. - Относно: Преустановяване на учебния процес в НУ "Т. Влайков", ПГМЕ-Пирдоп и ПГТХТ "Н. Димов" ( pdf, 40 KB )
pdf Заповед №169/13.03.2020 г. - Относно: Преустановяване на работния процес в ЦОП-Пирдоп ( pdf, 35 KB )
pdf Заповед №168/13.03.2020 г. - Относно: Преустановяване на учебните занятия в основната сграда на ДГ "Чоконяни" и филиал "Невена Генчева" ( pdf, 41 KB )
pdf Заповед №167/13.03.2020 г. - Относно: Преустановяване на учебните занятия в СУ "Саво Савов" ( pdf, 38 KB )
pdf Заповед №134/26.02.2020 г. - Относно: Традиционните чествания на Сирни Заговезни ( pdf, 279 KB )
pdf Заповед №106/10.02.2020 г. - Относно: Забранява се пашата на селскостопански животни през 2020 г. по подотдели и землища, както следва ... ( pdf, 305 KB )
pdf Заповед №56/22.01.2020 г. - Относно: Допълнение към Заповед №09/06.01.2019 г. ( pdf, 105 KB )
pdf Заповед №09/06.01.2020 - Относно: Отдаване под наем, без търг или конкурс на земеделски земи от общинския поземлен фонд, находящи се в землището на гр. Пирдоп ( pdf, 256 KB )