Допълнителна информация по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (свали файл).

Относно: Инвестиционно предложение „Изграждане на търговски комплекс"
в поземлени имоти 56407.138.4, 56407.138.5, 56407.138.38, гр. Пирдоп, Община Пирдоп от "СТАР СИТИ ПАРК" ЕООД.