УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Относно: Изготвяне на подробен устройствен план (ПУП) за разширяване на гробищен парк на гр. Пирдоп намиращ се в имот с идентификатор 56407.14.41 с обединяване на имоти с идентификатори 56407.14.41 и № 56407.14.44 по КККР на гр. Пирдоп, общ. Пирдоп

 

 

Attachments:
Download this file (Uvedomlenie_PUP.pdf)Uvedomlenie_PUP[Уведомление за инвестиционно предложение]259 kB