На основание чл.84, ал.4 и ал.6 от Закона за публичните финанси, във връзка с чл.29, ал.1 и ал.2 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Пирдоп,

Кметът на Община Пирдоп
ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

от местната общност на:
ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ПИРДОП ЗА 2020 г.

Публичното обсъждане се организира:
На 15.01.2020 година (сряда) от 17:00 часа в Лекторията на читалище "Напредък 1869" - Пирдоп.
На 16.01.2020 година (четвъртък) от 10:00 часа в Пенсионерски клуб „Тодор Ценов“ - с. Душанци.

Проектът на бюджет на Община Пирдоп за 2020 г. e публикуван на официалната интернет страница на Община Пирдоп - www.pirdop.bg.

 

АНГЕЛ ГЕРОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ПИРДОП