Уважаеми жители на община Пирдоп,

Със Заповед №190/20.03.2020 г. на Кмета на община Пирдоп, от 20.03.2020 г. до второ нареждане се въвежда вечерен час - 20.00 ч., за непълнолетни лица на територията на община Пирдоп.