На 28.05.2020 г. от 17.30 ч., в зала „Лектория“ на НЧ „Напредък 1869” - гр. Пирдоп, ще се проведе редовно заседание на ОбС-Пирдоп.

Дневен ред

Материали за предстоящото заседание