На 05.11.2020 г. от 17.30 ч., в салона на НЧ „Светлина 1910” с. Душанци ще се проведе извънредно заседание на Общински съвет - Пирдоп.

Дневен ред