Loading...

Folder 2017

Toggle Заглавие
pdf Заповед №541/13.12.2017 г. - Относно: Обявяване на 03.01.2018 г. за неучебен ден за всички ученици от училищата на територията на община Пирдоп ( pdf, 43 KB )
pdf Заповед №288/05.07.2017 г. - Относно: Осигуряване на пожарна безопасност поради настъпване на етап "Восъчна зрялост" на посевите ( pdf, 654 KB )
pdf Заповед №271/23.06.2017 г. - Относно: Забрана на къпането през летния сезон в яз. Душанци и яз. Жеков вир ( pdf, 272 KB )
Image Заповед №93/20.03.2017 г. - Относно: Забрана за употреба на алкохол в изборния ден ( jpg, 178 KB )
document Заповед №67/23.02.2017 г. - Относно: Определяне местата за поставяне на агитационни материали ... ( docx, 779 KB )
document Заповед №49/07.02.2017 г. - Относно: Отменяне на Заповеди №19, №19а, №19б и №20 от 18.01.2017 г. за откриване на процедури по провеждане на търгове ( docx, 899 KB )
pdf Заповед №39/30.01.2017 г. - Относно: Определяне местата за обявяване на избирателните списъци за изборите за народни представители за Народно събрание на 26.03.2017 г. на територията на Община Пирдоп ... ( pdf, 376 KB )
pdf Заповед №40/30.01.2017 г. - Относно: Образуване на избирателни секции за изборите за Народно събрание на 26.03.2017 г. на територията на Община Пирдоп ... ( pdf, 3.08 MB )
Image Заповед №38/30.01.2017 г. - Относно: Забранява се пашата на селскостопански животни през 2017 г. по подотдели и землища, както следва ... ( jpg, 456 KB )