На 12.03.2020 г. от 16.00 ч. в заседателната зала на ОбА-Пирдоп, ще се проведе извънредно заседание на Общински съвет - Пирдоп.

Дневен ред

Материали за заседание на ОбС-Пирдоп - 12.03.2020 г.