23.09.2022 г.

ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА

Договор за Обект №22105с (свали файл)

Договор за Обект №22106с (свали файл)


17.08.2022 г.

ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА ДО ВРЕМЕНЕН СКЛАД, ТОВАРЕНЕ, ТРАНСПОРТ И РАЗТОВАРВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ДО КРАЕН ПОТРЕБИТЕЛ ГР. ПИРДОП ОТ ОГТ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ПИРДОП ОТ ОБЕКТ №22104

Заповед за откриване (свали файл)

Документация (свали файл)

Приложения (свали файл)

Проекто договор Обект №22104 (свали файл)

Технологични планове (свали файл)

Протокол (свали файл)

Заповед за класиране (свали файл)

Договор Обект №22104 (свали файл)


17.08.2022 г.

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН В ОБЕКТИ №22211 И №22212

ЗА МЕСТНИ ТЪРГОВЦИ

Заповед за откриване (свали файл)

Приложения от №1, №2, №3, №4, №5

Документация (свали файл)

Проекто-договор на обект №22211 (свали файл)

Проекто-договор на обект №22212 (свали файл)

Технологични планове №22211 и №22212 (свали файл)

Протокол (свали файл)

Заповед за класиране (свали файл)

Договор обекти №22211 и №22212


05.07.2022 г.

ОТКРИТ КОНКУРС ЗА МАРКИРАНЕ НА НАСАЖДЕНИЯ И ДЪРВЕТА ЗА СЕЧ В ОБЕКТ №2202

Заповед за откриване

Условия

Приложения

Проекто-договор

Протокол

Заповед за класиране

Договор


21.06.2022 г.

ОТКРИТ КОНКУРС ЗА МАРКИРАНЕ НА НАСАЖДЕНИЯ И ДЪРВЕТА ЗА СЕЧ В ОБЕКТ №2201

Заповед за откриване

Условия

Приложения

Проекто-договор

Протокол

Заповед за класиране

Договор


27.04.2022 г.

ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА ДО ВРЕМЕНЕН СКЛАД, ТОВАРЕНЕ, ТРАНСПОРТ И РАЗТОВАРВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ДО КРАЕН ПОТРЕБИТЕЛ ГР. ПИРДОП ОТ ОГТ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ПИРДОП ОТ ОБЕКТ №22103

Заповед за откриване (свали файл)

Документация (свали файл)

Приложения (свали файл)

Проекто договор Обект №22103 (свали файл)

Технологични планове (свали файл)

Протокол (свали файл)

Заповед за класиране (свали файл)


25.11.2021 г.

ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА ОБЕКТИ №22101, №22102

Заповед за откриване (свали файл)

Документация (свали файл)

Приложения (свали файл)

Проекто договор Обект №22101 (свали файл)

Проекто договор Обект №22102 (свали файл)

Технологични планове (свали файл)

14.12.2021 г. - Протокол (свали файл)

14.12.2021 г. - Заповед за класиране (свали файл)

Договор Обекти №22101, №22102


25.11.2021 г.

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН В ОБЕКТИ: №22201, №22202, №22203, №22204, №22205, №22206

Заповед за откриване (свали файл)

Приложения (свали файл)

Документация (свали файл)

Проекто-договор Обект №22201 (свали файл)

Проекто-договор Обект №22202 (свали файл)

Проекто-договор Обект №22203 (свали файл)

Проекто-договор Обект №22204 (свали файл)

Проекто-договор Обект №22205 (свали файл)

Проекто-договор Обект №22206 (свали файл)

Технологични планове (свали файл)

14.12.2021 г. - Протокол (свали файл)

14.12.2021 г. - Заповед за класиране (свали файл)

05.01.2022 г. - Заповед за класиране-2 (свали файл)

Договор Обекти №22204, №22206, №22205


25.11.2021 г.

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН В ОБЕКТИ №22208, №22209, №22210

ЗА МЕСТНИ ТЪРГОВЦИ

Заповед за откриване (свали файл)

Приложения от №1, №2, №3, №4, №5

Документация (свали файл)

Проекто-договор на обект №22208 (свали файл)

Проекто-договор на обект №22209 (свали файл)

Проекто-договор на обект №22210 (свали файл)

Технологични  планове (свали файл)

14.12.2021 г. - Протокол (свали файл)

14.12.2021 г. - Заповед за класиране (свали файл)

Договор Обекти №22208, №22210


02.11.2021 г.

Договор за възлагане добив на дървесина (пряко договаряне) за обект №21104с (свали файл)

Анекс към обект №21104с (свали файл)


20.09.2021 г.

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН В ОБЕКТ №21213

ЗА МЕСТНИ ТЪРГОВЦИ

Заповед за откриване (свали файл)

Приложения от №1 до №5 (свали файл)

Документация (свали файл)

Проекто-договор на обект №21213 (свали файл)

Технологичен план на обект 21213 (свали файл)

14.10.2021 г. - Протокол (свали файл)
 
14.10.2021 г. - Заповед за класиране (свали файл)
 
Договор (свали файл)

 
02.08.2021 г.
 
ОТКРИТ КОНКУРС ЗА МАРКИРАНЕ НА НАСАЖДЕНИЯ И ДЪРВЕТА ЗА СЕЧ В ОБЕКТ №2101
 
 
 
 
 
23.08.2021 г. - Протокол (свали файл)
 
23.08.2021 г. - Заповед за класиране (свали файл)
 
23.08.2021 г. - Договор за маркиране на насаждения и дървета за сеч (свали файл)

05.03.2021 г.

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН В ОБЕКТИ: №21210, №21211, №21212

Заповед за откриване (свали файл)

Приложения (свали файл)

Документация (свали файл)

Проекто-договори: №21210, №21211, №21212

Технологични планове (свали файл)

Протокол (свали файл)

Заповед за класиране (свали файл)

Договор за продажба на стояща дървесина на корен за обект 21210

Договор за продажба на стояща дървесина на корен за обект 21211

Договор за продажба на стояща дървесина на корен за обект 21212

Анекс за обект №21211

Анекс-2 за обект №21211

Анекс-3 за обект №21211

Анекс за обект №21212


05.03.2021 г.

ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА В ОБЕКТ №21103

Заповед за откриване (свали файл)

Приложения (свали файл)

Документация (свали файл)

Проекто-договор (свали файл)

Технологичен план (свали файл)

Протокол (свали файл)

Заповед за класиране (свали файл)

Договор за добив на дървесина за обект 21103


25.11.2020 г.

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН В ОБЕКТИ: №21201, №21202, №21203, №21204

ЗА МЕСТНИ ТЪРГОВЦИ

Заповед за откриване (свали файл)

Приложения: Приложение №1, Приложение №2, Приложение №3, Приложение №4, Приложение №5

Документация (свали файл)

Проекто-договори на обекти 21201-21204 (свали файл)

Технологични планове на обекти 21201-21204 (свали файл)

Протокол (свали файл)

Заповед за класиране (свали файл)

Договори за продажба на стояща дървесина на корен за обекти №21201, №21202, №21203, №21204

Анекс за обект №21201 (свали файл), анекс за обект №21201-2 (свали файл)

Анекс за обект №21202 (свали файл), анекс за обект №21202-2 (свали файл), анекс за обект №21202-3 (свали файл)

Анекс за обект №21204 (свали файл)

Анекс-2 за обект №21204 (свали файл)


25.11.2020 г.

ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ДОВИБ НА ДЪРВЕСИНА В ОБЕКТИ №21101, №21102

Заповед за откриване (свали файл)

Приложение (свали файл)

Документация (свали файл)

Проекто-договори на обекти 21101 и 21102 (свали файл)

Технологични планове на обекти 21101 и 21102 (свали файл)

Протокол (свали файл)

Заповед за класиране (свали файл)

Договори за добив на дървесина за обекти №21101, №21102


25.11.2020 г.

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН В ОБЕКТИ: 21205, 21206, 21207, 21208, 21209

Заповед за откриване (свали файл)

Приложения: Приложение №1, Приложение №2, Приложение №3, Приложение №5

Документация (свали файл)

Проекто-договор на обекти 21205-21209 (свали файл)

Технологични планове на обекти 21205-21209 (свали файл)

Протокол (свали файл)

Заповед за класиране (свали файл)

Договори за продажба на стояща дървесина на корен за обекти №21205, №21206, №21207, №21208, №21209

Анекс за обект 21206

Анекс-2 за обект 21206

Анекс за обект 21207


28.07.2020 г.

ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА В ОБЕКТ №20101

Заповед за откриване (изтегли файл)

Приложения (свали файл)

Документация (свали файл)

Проекто-договор на обект №20101 (свали файл)

Технологични планове на обект №20101 (свали файл)

17.08.2020 г.: Протокол от работата на комисия за обект №20101 (свали файл)

18.08.2020 г.: Заповед за определяне на изпълнител за обект №20101 (свали файл)

01.09.2020 г. - Договор за добив на дървесина за обект 20101 (свали файл)

21.12.2020 г. - Анекс към договор за обект №20101

31.08.2022 г. - Анекс-2 към договор за обект №20101


24.02.2020 г.

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН В ОБЕКТИ: №20201, №20202

ЗА МЕСТНИ ТЪРГОВЦИ

Заповед за откриване (изтегли файл)

Приложения (свали файл)

Документация (свали файл)

Технологични планове на обекти №20201 (свали файл), №20202 (свали файл)

19.03.2020 г.: Протокол

23.03.2020 г.: Заповеди за обект №20201 и обект №20202

27.03.2020 г.: Договори за обект №20201 и обект №20202

06.04.2020 г.: Анекс към договор за обект №20202


24.02.2020 г.

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН В ОБЕКТИ: №20203, №20204, №20205

Заповед за откриване (изтегли файл)

Приложения (свали файл)

Документация (свали файл)

Технологични планове на обекти №20203 (свали файл), №20204 (свали файл), №20205 (свали файл)

19.03.2020 г.: Протокол

23.03.2020 г.: Заповеди за обект №20203; обект №20204 и обект №20205

27.03.2020 г.: Договор за обект №20204

30.03.2020 г.: Договори за обект №20203 и обект №20205

16.12.2020 г.: Анекс към договор за обект №20204

23.12.2020 г.: Анекс към договор за обект №20203


24.02.2020 г.

КОНКУРС ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН В КОМПЛЕКС С ДЕЙНОСТТА ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА ОТ ОБЕКТ №20301

Заповед за откриване (изтегли файл)

Приложения (свали файл)

Документация (свали файл)

Технологични планове на обект №20301 (свали файл)

19.03.2020 г.: Протокол

23.03.2020 г.: Заповед за обект №20301

27.03.2020 г.: Договор

10.12.2020 г.: Анекс

16.12.2020 г.: Анекс


24.02.2020 г.

КОНКУРС ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН В КОМПЛЕКС С ДЕЙНОСТТА ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА ОТ ОБЕКТ №20302

Заповед за откриване (изтегли файл)

Приложения (свали файл)

Документация (свали файл)

Технологични планове на обект №20302 (свали файл)

19.03.2020 г.: Протокол

23.03.2020 г.: Заповед за обект №20302

27.03.2020 г.: Договор

21.04.2020 г.: Анекс към договор за обект №20302


24.02.2020 г.

КОНКУРС ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН В КОМПЛЕКС С ДЕЙНОСТТА ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА ОТ ОБЕКТ №20303

Заповед за откриване (изтегли файл)

Приложения (свали файл)

Документация (свали файл)

Технологични планове на обект №20303 (свали файл)

19.03.2020 г.: Протокол

23.03.2020 г.: Заповед за обект №20303

27.03.2020 г.: Договор

22.12.2020 г.: Анекс към договор за обект №20303


24.02.2020 г.

КОНКУРС ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН В КОМПЛЕКС С ДЕЙНОСТТА ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА ОТ ОБЕКТ №20304

Заповед за откриване (изтегли файл)

Приложения (свали файл)

Документация (свали файл)

Технологични планове на обект №20304 (свали файл)

19.03.2020 г.: Протокол

23.03.2020 г.: Заповед за обект №20304

27.03.2020 г.: Договор


13.01.2020 г.

ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА В ОБЕКТ №20101 - прекратена

Заповед за откриване (изтегли файл)

Приложения (свали файл)

Документация (свали файл)

Проекто-договор на обект №20101 (свали файл)

Технологични планове на обект №20101 (свали файл)

31.01.2020 г.

Протокол на комисия (свали файл)

Заповед за прекратяване (свали файл)


13.01.2020 г.

КОНКУРС ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН В КОМПЛЕКС С ДЕЙНОСТТА ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА ОТ ОБЕКТ №20301 - прекратена

Заповед за откриване (изтегли файл)

Приложения (свали файл)

Документация (свали файл)

Технологични планове на обект №20301 (свали файл)

31.01.2020 г.

Протокол на комисия (свали файл)

Заповед за прекратяване (свали файл)


13.01.2020 г.

КОНКУРС ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН В КОМПЛЕКС С ДЕЙНОСТТА ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА ОТ ОБЕКТ №20302 - прекратена

Заповед за откриване (изтегли файл)

Приложения (свали файл)

Документация (свали файл)

Технологични планове на обект №20302 (свали файл)

31.01.2020 г.

Протокол на комисия (свали файл)

Заповед за прекратяване (свали файл)


13.01.2020 г.

КОНКУРС ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН В КОМПЛЕКС С ДЕЙНОСТТА ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА ОТ ОБЕКТ №20303 - прекратена

Заповед за откриване (изтегли файл)

Приложения (свали файл)

Документация (свали файл)

Технологични планове на обект №20303 (свали файл)

31.01.2020 г.

Протокол на комисия (свали файл)

Заповед за прекратяване (свали файл)


13.01.2020 г.

КОНКУРС ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН В КОМПЛЕКС С ДЕЙНОСТТА ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА ОТ ОБЕКТ №20304 - прекратена

Заповед за откриване (изтегли файл)

Приложения (свали файл)

Документация (свали файл)

Технологични планове на обект №20304 (свали файл)

31.01.2020 г.

Протокол на комисия (свали файл)

Заповед за прекратяване (свали файл)