28.07.2020 г.

ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА В ОБЕКТ №20101

Заповед за откриване (изтегли файл)

Приложения (свали файл)

Документация (свали файл)

Проекто-договор на обект №20101 (свали файл)

Технологични планове на обект №20101 (свали файл)

17.08.2020 г.: Протокол от работата на комисия за обект №20101 (свали файл)

18.08.2020 г.: Заповед за определяне на изпълнител за обект №20101 (свали файл)

01.09.2020 г. - Договор за добив на дървесина за обект 20101 (свали файл)


24.02.2020 г.

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН В ОБЕКТИ: №20201, №20202

ЗА МЕСТНИ ТЪРГОВЦИ

Заповед за откриване (изтегли файл)

Приложения (свали файл)

Документация (свали файл)

Технологични планове на обекти №20201 (свали файл), №20202 (свали файл)

19.03.2020 г.: Протокол

23.03.2020 г.: Заповеди за обект №20201 и обект №20202

27.03.2020 г.: Договори за обект №20201 и обект №20202

06.04.2020 г.: Анекс към договор за обект №20202


24.02.2020 г.

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН В ОБЕКТИ: №20203, №20204, №20205

Заповед за откриване (изтегли файл)

Приложения (свали файл)

Документация (свали файл)

Технологични планове на обекти №20203 (свали файл), №20204 (свали файл), №20205 (свали файл)

19.03.2020 г.: Протокол

23.03.2020 г.: Заповеди за обект №20203; обект №20204 и обект №20205

27.03.2020 г.: Договор за обект №20204

30.03.2020 г.: Договори за обект №20203 и обект №20205

21.04.2020 г.: Анекс към договор за обект №20203


24.02.2020 г.

КОНКУРС ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН В КОМПЛЕКС С ДЕЙНОСТТА ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА ОТ ОБЕКТ №20301

Заповед за откриване (изтегли файл)

Приложения (свали файл)

Документация (свали файл)

Технологични планове на обект №20301 (свали файл)

19.03.2020 г.: Протокол

23.03.2020 г.: Заповед за обект №20301

27.03.2020 г.: Договор


24.02.2020 г.

КОНКУРС ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН В КОМПЛЕКС С ДЕЙНОСТТА ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА ОТ ОБЕКТ №20302

Заповед за откриване (изтегли файл)

Приложения (свали файл)

Документация (свали файл)

Технологични планове на обект №20302 (свали файл)

19.03.2020 г.: Протокол

23.03.2020 г.: Заповед за обект №20302

27.03.2020 г.: Договор


24.02.2020 г.

КОНКУРС ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН В КОМПЛЕКС С ДЕЙНОСТТА ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА ОТ ОБЕКТ №20303

Заповед за откриване (изтегли файл)

Приложения (свали файл)

Документация (свали файл)

Технологични планове на обект №20303 (свали файл)

19.03.2020 г.: Протокол

23.03.2020 г.: Заповед за обект №20303

27.03.2020 г.: Договор


24.02.2020 г.

КОНКУРС ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН В КОМПЛЕКС С ДЕЙНОСТТА ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА ОТ ОБЕКТ №20304

Заповед за откриване (изтегли файл)

Приложения (свали файл)

Документация (свали файл)

Технологични планове на обект №20304 (свали файл)

19.03.2020 г.: Протокол

23.03.2020 г.: Заповед за обект №20304

27.03.2020 г.: Договор


13.01.2020 г.

ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА В ОБЕКТ №20101 - прекратена

Заповед за откриване (изтегли файл)

Приложения (свали файл)

Документация (свали файл)

Проекто-договор на обект №20101 (свали файл)

Технологични планове на обект №20101 (свали файл)

31.01.2020 г.

Протокол на комисия (свали файл)

Заповед за прекратяване (свали файл)


13.01.2020 г.

КОНКУРС ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН В КОМПЛЕКС С ДЕЙНОСТТА ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА ОТ ОБЕКТ №20301 - прекратена

Заповед за откриване (изтегли файл)

Приложения (свали файл)

Документация (свали файл)

Технологични планове на обект №20301 (свали файл)

31.01.2020 г.

Протокол на комисия (свали файл)

Заповед за прекратяване (свали файл)


13.01.2020 г.

КОНКУРС ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН В КОМПЛЕКС С ДЕЙНОСТТА ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА ОТ ОБЕКТ №20302 - прекратена

Заповед за откриване (изтегли файл)

Приложения (свали файл)

Документация (свали файл)

Технологични планове на обект №20302 (свали файл)

31.01.2020 г.

Протокол на комисия (свали файл)

Заповед за прекратяване (свали файл)


13.01.2020 г.

КОНКУРС ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН В КОМПЛЕКС С ДЕЙНОСТТА ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА ОТ ОБЕКТ №20303 - прекратена

Заповед за откриване (изтегли файл)

Приложения (свали файл)

Документация (свали файл)

Технологични планове на обект №20303 (свали файл)

31.01.2020 г.

Протокол на комисия (свали файл)

Заповед за прекратяване (свали файл)


13.01.2020 г.

КОНКУРС ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН В КОМПЛЕКС С ДЕЙНОСТТА ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА ОТ ОБЕКТ №20304 - прекратена

Заповед за откриване (изтегли файл)

Приложения (свали файл)

Документация (свали файл)

Технологични планове на обект №20304 (свали файл)

31.01.2020 г.

Протокол на комисия (свали файл)

Заповед за прекратяване (свали файл)