Съобщение за отдаване на количество дървесина за продажба от корен за местни търговци  Отвори
Дата
 Четвъртък, 18 Ноември 2021 11:24

Заповед №321/07.07.2021 г., относно определяне статут на "гори във фаза на старост"   Отвори
Дата
 Сряда, 07 Юли 2021 14:20

ОБЩИНА ПИРДОП ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА БУКОВИ ДЪРВА ЗА ОГРЕВ   Отвори
Дата
 Вторник, 09 Февруари 2021 08:37

ОТ 04.01.2021 Г.- ДО 30.04.2021 Г. ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА ДЪРВА ЗА ОГРЕВ ЗА СЕЗОН 2021 Г./2022 Г. ПО СОЦИАЛНАТА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ПИРДОП  Отвори
Дата
 Понеделник, 11 Януари 2021 10:31

ОТ 17.12.2020 Г. ОБЩИНА ПИРДОП ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ДЪБОВИ ДЪРВА ЗА ОГРЕВ   Отвори
Дата
 Четвъртък, 17 Декември 2020 15:52

Съобщение за отдаване на количество дървесина за продажба от корен за местни търговци  Отвори
Дата
 Четвъртък, 05 Ноември 2020 15:24

ОТ 11.06.2020 г. ОБЩИНА ПИРДОП ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ДЪБОВИ ДЪРВА ЗА ОГРЕВ   Отвори
Дата
 Вторник, 16 Юни 2020 10:19

ОТ 11.02.2020 Г. ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА ДОБИВ НА ДЪРВА ЗА ОГРЕВ – АКАЦИЯ  Отвори
Дата
 Вторник, 11 Февруари 2020 09:08

ОБЯВЛЕНИЕ ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ/ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ТОВАРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ТРАНСПОРТИРАЩИ ДЪРВА  Отвори
Дата
 Четвъртък, 23 Януари 2020 02:00

ОБЯВА: ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДЪРВА ЗА ОГРЕВ ЗА СЕЗОН 2020 Г./2021 Г. ПО СОЦИАЛНАТА ПРОГРАМА  Отвори
Дата
 Сряда, 15 Януари 2020 02:00