721894 - Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на Обединени детски заведения, Дом за възрастни със сетивни нарушения и Домашен социален патронаж - Пирдоп  Отвори
 Категория Дата  
 Договаряне без обявление Четвъртък, 24 Март 2016 02:00  

703082 - Доставка на дизелово гориво с 0,001% сяра - за отопление - за общинските обекти на територията на община Пирдоп и доставка на горива за моторни превозни средства (Автомобилен бензин А95Н и Дизелово гориво / собственост на община Пирдоп, чре  Отвори
 Категория Дата  
 Договаряне без обявление Четвъртък, 17 Декември 2015 02:00  

628608 - Доставка на газьол с 0,001% сяра за отопление за общински обекти на територията на община пирдоп за отоплителен сезон 2014-2015г.  Отвори
 Категория Дата  
 Договаряне без обявление Сряда, 15 Октомври 2014 03:00