„Реконструкция на стоманобетонни стъпала към трибуна, подмяна на седалки и нова настилка на футболно игрище на обект: „Спортни площадки с игрище за минифутбол, волейбол и обслужващи сгради", УПИ V, кв. 4, гр. Пирдоп"  Отвори
 Категория Дата АОП
 Процедури по чл. 20, ал. 3 Петък, 16 Август 2019 18:30

"Авариен ремонт (строително-монтажни работи) на канализация на ул. "Гео Милев" от ул. "Панагюрско шосе" до ул. "Стефан Стамболов" гр. Пирдоп"  Отвори
 Категория Дата АОП
 Процедури по чл. 20, ал. 3 Четвъртък, 15 Август 2019 18:40

Извършване на довършителни строителни работи - полагане на подови настилки в ДГ "Пека и Карло Чоконяни", ведно със сгради "Невена Генчева" и "Снежанка", гр. Пирдоп  Отвори
 Категория Дата АОП
 Процедури по чл. 20, ал. 3 Четвъртък, 15 Ноември 2018 17:00

Доставка на сметосъбиращ камион  Отвори
 Категория Дата АОП
 Процедури по чл. 20, ал. 3 Вторник, 21 Август 2018 12:20

Доставка на оборудване за Социално предприятие   Отвори
 Категория Дата АОП
 Процедури по чл. 20, ал. 3 Сряда, 08 Август 2018 18:00

Модернизиране на кухненско оборудване  Отвори
 Категория Дата АОП
 Процедури по чл. 20, ал. 3 Вторник, 26 Юни 2018 19:30

Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа  Отвори
 Категория Дата АОП
 Процедури по чл. 20, ал. 3 Сряда, 09 Май 2018 19:30

9057590 - Извършване на дейности по зимно поддържане и снегопочистване за зимен сезон 2016-2017 година  Отвори
 Категория Дата АОП
 Процедури по чл. 20, ал. 3 Вторник, 18 Октомври 2016 19:10

9057910-Извършване на дейности по зимно поддържане  Отвори
 Категория Дата АОП
 Процедури по чл. 20, ал. 3 Вторник, 18 Октомври 2016 19:10

9058343 - Предоставяне на Консултантски услуги за подготовка и окомплектоване на проектното предложение за кандидатстване на Община Пирдоп по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M10P002-5.002   Отвори
 Категория Дата АОП
 Процедури по чл. 20, ал. 3 Четвъртък, 11 Август 2016 18:51