"Основен ремонт на общински път SFO 1450 (60038+м4  Отвори
 Категория Дата  
 Публични покани Вторник, 30 Ноември -0001 01:33  

9050950-Мотивациона и психологическа подкрепа, и м  Отвори
 Категория Дата  
 Публични покани Вторник, 30 Ноември -0001 01:33  

Доставка на плодове и зеленчуци, мляко и млечни пр  Отвори
 Категория Дата  
 Публични покани Вторник, 30 Ноември -0001 01:33  

Подготовка на заявление за финансиране, съпътстващ  Отвори
 Категория Дата  
 Публични покани Вторник, 30 Ноември -0001 01:33  

Реконструкция и ремонт на спортна инфраструктура  Отвори
 Категория Дата  
 Публични покани Вторник, 30 Ноември -0001 01:33  

"Проектно управление, включително тримесечни докла  Отвори
 Категория Дата  
 Публични покани Вторник, 30 Ноември -0001 01:33  

9033145 - "Подготовка на заявление за финансиране,  Отвори
 Категория Дата  
 Публични покани Вторник, 30 Ноември -0001 01:33  

9033146 - "Проектно управление, включително тримес  Отвори
 Категория Дата  
 Публични покани Вторник, 30 Ноември -0001 01:33  

9033273 - Изработване на ОУП  Отвори
 Категория Дата  
 Публични покани Вторник, 30 Ноември -0001 01:33  

9034592 - Зимно поддържане и снегопочистване  Отвори
 Категория Дата  
 Публични покани Вторник, 30 Ноември -0001 01:33