742591 - Изготвяне на инвестиционни проекти, във фаза технически проект за обекти на територията на Община Пирдоп във връзка с кандидатстване по подмярка 7.2.  Отвори
 Категория Дата АОП
 Процедури по чл. 20, ал. 1 Петък, 29 Юли 2016 19:41