Упражняване на авторски надзор при реконструкция на стомано бетонните стъпала към трибуна, подмяна на седалки и нова настилка на футболно игрище на обект: "Спортни площадки и игрища за мини футбол, волейбол и обслужващи сгради" УПИ V, кв.4, гр. Пирдоп  Отвори
 Категория Дата АОП
 Процедури по договаряне Петък, 22 Ноември 2019 15:10