706795 - Изготвяне на работен проект за реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа от регулацията на с. Душанци, Община Пирдоп, Област София  Отвори
 Категория Дата  
 Обществени поръчки Понеделник, 11 Януари 2016 02:00  

693148 - Извършване на обществен превоз на пътници на автобусни линии по утвърдени маршрутни разписания от Общинската, Областната и Републиканската транспортни схеми  Отвори
 Категория Дата  
 Обществени поръчки Вторник, 20 Октомври 2015 03:00  

679698 - Изготвяне на работен проект за реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа от регулацията на с. Душанци, Община Пирдоп, област София  Отвори
 Категория Дата  
 Обществени поръчки Сряда, 29 Юли 2015 03:00  

669390 - Сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци на територията на Община Пирдоп  Отвори
 Категория Дата  
 Обществени поръчки Понеделник, 01 Юни 2015 03:00  

631903 - Сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци на територията на Община Пирдоп  Отвори
 Категория Дата  
 Обществени поръчки Сряда, 05 Ноември 2014 02:00  

625368 - Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ, ДВСН, и Домашен социален патронаж - Пирдоп  Отвори
 Категория Дата  
 Обществени поръчки Четвъртък, 25 Септември 2014 03:00  

698538 - "Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ, ДВСН, и Домашен социален патронаж - Пирдоп  Отвори
 Категория Дата  
 Обществени поръчки Четвъртък, 25 Септември 2014 03:00