Разработване на уеб портал за следене чистотата на въздуха в община Пирдоп  Отвори
 Категория Дата АОП
 Процедури по чл. 20, ал. 4 Четвъртък, 23 Ноември 2023 10:40

Доставка и монтаж на системи за контрол и управление на разхода на електроенергия и отопление и управление на мокроклимата в общински сгради  Отвори
 Категория Дата АОП
 Процедури по чл. 20, ал. 4 Четвъртък, 23 Ноември 2023 10:37