Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на Обединени детски заведения, Дом за възрастни със сетивни нарушения и Домашен социален патронаж - Пирдоп  Отвори
 Категория Дата  
 Регистър на договорите Вторник, 10 Май 2016 03:00  

Изготвяне на работен проект за реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа от регулацията на с. Душанци, Община Пирдоп, Област София  Отвори
 Категория Дата  
 Регистър на договорите Четвъртък, 28 Април 2016 03:00  

Извършване на дейности по зимно поддържане и снегопочистване за зимен период 2015/2016 год.  Отвори
 Категория Дата  
 Регистър на договорите Вторник, 08 Декември 2015 02:00  

Избор на изпълнител за изпълнение на СМР за обект "Основен ремонт на общински път SFO 1450 (60038+м4), (І-6,Пирдоп-Розино/-Душанци-Граница общ. (Пирдоп-Антон)  Отвори
 Категория Дата  
 Регистър на договорите Понеделник, 01 Юни 2015 03:00  

Избор на изпълнител на строително-монтажните работи при изпълнение на проект 23/321/01490 за Читалище „Напредък“ гр.Пирдоп и за Читалище „Светлина“ с.Душанци  Отвори
 Категория Дата  
 Регистър на договорите Събота, 13 Декември 2014 02:00  

Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ, ДВСН и Домашен социален патронаж - Пирдоп  Отвори
 Категория Дата  
 Регистър на договорите Вторник, 25 Ноември 2014 02:00  

ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ ЗА ЗИМЕН ПЕРИОД 2014/2015 ГОД.  Отвори
 Категория Дата  
 Регистър на договорите Вторник, 11 Ноември 2014 02:00  

Избор на изпълнител за доставка на оборудване и обзавеждане при изпълнение на проект 23/321/01490 за Читалище „Напредък“ гр.Пирдоп и за Читалище „Светлина“ с.Душанци  Отвори
 Категория Дата  
 Регистър на договорите Четвъртък, 06 Ноември 2014 02:00  

Разработване на Общ устройствен план на Община Пирдоп  Отвори
 Категория Дата  
 Регистър на договорите Понеделник, 06 Октомври 2014 03:00  

Избор на изпълнител за изпълнение на СМР за обект "Основен ремонт на общински път SFO 1450 (60038+м4), (І-6,Пирдоп-Розино/-Душанци-Граница общ. (Пирдоп-Антон)"  Отвори
 Категория Дата  
 Регистър на договорите Сряда, 10 Септември 2014 03:00